Login

Copyright

Home

Copyright, een recht of onzin?

Wat moet er dan bekend zijn bij het schrijven of het maken van een werkstuk? Over welke rechten heb je het dan eigenlijk? Wat wel mag en wat niet. Wanneer is iets citeren, en wanneer is er sprake van plagiaat? Hoe ziet een correcte bronvermelding eruit? Mag je iets overnemen van het Internet voor je eigen homepage? Is dat voor tekst hetzelfde als voor foto-materiaal? En plaatjes? En muziek? En video-clips? Er zijn heel veel overtredingen van het auteursrecht te vinden op het Internet. Die vele overtredingen wekken de indruk dat het toegestaan is, maar dat is niet zo. Plaatjes van Diesel, Coca Cola, Nike en andere bekende merken mag je niet zomaar gebruiken voor een eigen website. Daarvoor moet je eerst toestemming hebben van de rechthebbenden.

class-header-css3